zde se nacházíte:
Úvod > Tipy na výlety > RÝMAŘOV

Tipy na výlety

RÝMAŘOV

Rýmařov je město situované na hranici mezi Nízkým a Hrubým Jeseníkem. Najdete zde celou řadu kvalitních služeb i turistických zajímavostí.

Ve 14. - 15. století zde stávala tvrz Bergstadt, postavená k ochraně dolů a hamrů, kde bylo archeologicky prokázáno zpracování rýžovaného zlata v malé tavírně. Zlato se rýžovalo v údolí nad Janovicemi, kde jsou zbytky rýžovišť. Stříbro se těžilo ve Stříbrných Horách, v Horním Městě a na Soukenné.

Dominantou města je raně barokní radnice, která má v přízemí pranýř. Renesanční fara u původně gotického kostela sv. Michala bývala kdysi mincovnou.

muzeu najdete sbírky z historie města a těžby kovů. O detailní zmapování pozůstatků po starých dolech a rýžovištích se zasloužil ing. J. Novák, který bydlel a pracoval v Rýmařově až do své smrti v roce 1989.

zámek v nedalekých Janovicích úzce souvisí se zpracováním železa, které zde má starobylou tradici. Právě sem se v roce 1600 uchýlil před protireformací Ferdinand Hoffmann a s odborníky, které povolal ze Štýrska a Korutan, pozvedl zdejší hutě na nebývale vysokou úroveň. Pozdější majitel Ferdinand Bonaventura Harrach navázal na tradici a dobrou pověst železáren a přispěl k jejich dalšímu rozvoji. Hamry stály v Janovicích, v Edrovicích, Karlovicích, Staré Vsi a na dalších místech. Pozůstatky hutních provozů zde najdete dodnes.

Filiální kostel Navštívení Panny Marie v Lipkách se nazývá perlou severomoravského baroka. Vznikl na místě starší církevní stavby v letech 1710 -- 1715, v sousedství staré poustevny. Celý prostor zaujme především freskami, které vytvořil olomoucký malíř Ferdinand Naboth (asi 1664 -- 1714) se svým učitelem J. K. Handkem (1694 -- 1774). Obrazárnu Hantkeho si můžete prohlédnout ve Šternberku v augustiniánském klášteře.

Relaxovat v Rýmařově můžete v Aquacentru Slunce. Najdete ho na adrese Jesenická 4.

Otevírací hodiny: PO -- PÁ: 14.00 -- 21.00; SO -- NE a svátky: 10.00 -- 21.00